De voor- en nadelen van een lineaire hypotheek

lineaire hypotheek

Het afsluiten van een hypothecaire lening voor de aankoop van een bepaald type van vastgoed is voor veel mensen één van de grootste stappen die ze in hun leven zullen ondernemen. Het is dan ook belangrijk om er zeker van te zijn dat je kiest voor die ene vorm van hypothecaire lening die het best bij je past. Opteer je bijvoorbeeld voor een klassieke, voordelige lineaire hypotheek of geef je de voorkeur aan een aflossingsvrij exemplaar? Tegenwoordig zijn er zeer veel verschillende soorten hypothecaire kredieten op de markt terug te vinden. Welke voor jouw situatie de meest interessant is zal nog moeten blijken. Wij hebben in ieder geval even de voor- en nadelen van een lineaire hypotheek voor jou op een rijtje gezet.

Voordelen van een lineaire hypotheek
Bij het vergelijken van de verschillende soorten hypothecaire kredieten zal je niet alleen rekening willen houden met de kosten die er aan verbonden zijn, maar ook met de voorwaarden. Dit geldt in het bijzonder voor het afsluiten van een lineaire hypotheek. Veel kredietnemers mogen het er dan wel met elkaar over eens zijn dat dit op financieel vlak de beste hypothecaire lening op de markt is, toch zijn er een aantal zaken waar je rekening mee dient te houden. Laat ons dit artikel echter in eerste instantie goed beginnen en even alle (niet onaanzienlijke) voordelen van een lineaire hypotheek op een rijtje zetten.
 1. De zekerheid van een vaste einddatum
  In vergelijking met bijvoorbeeld een aflossingsvrije hypothecaire lening beschikt een lineaire hypotheek altijd over een vaste einddatum. Dit betekent concreet dat er nooit sprake kan zijn van een doodlopend krediet. Je weet tegen welke datum de financiering moet zijn afbetaald waardoor je elke maand het resterende kredietbedrag in waarde ziet verminderen. Dit zorgt voor een niet onaanzienlijk gevoel van financiële zekerheid.
 2. De maandlast slinkt naarmate de jaren verstrijken
  Men zegt altijd dat het voor jongeren het eenvoudigst is om aan hun financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Dat is misschien wel correct omdat de kans dat jongeren bijvoorbeeld ziek worden structureel beperkt is. Daar tegenover staat echter dat ouderen in de praktijk over een hoger inkomen beschikken. Voor een lineaire hypothecaire lening geldt in ieder geval dat de maandlast naarmate de tijd verstrijkt beperkter wordt. Dit betekent dat de grootste lasten zich aan het begin van de aflossing bevinden. Gebeurt er op latere leeftijd iets onverwachts? Dan beschik je reeds over een aanzienlijke, financiële back-up.
 3. Rente wordt bepaald op basis van het uitstaande kredietbedrag
  Voor een lineaire hypotheek geldt niet alleen dat de maandelijkse aflossingen minder worden naarmate de krediettermijn verstrijkt. Het is bovendien namelijk ook zo dat de kostprijs lager komt te liggen. Dit heeft alles te maken met het feit dat deze steeds wordt bepaald aan de hand van het resterende kredietbedrag. Hoe lager deze komt te liggen, des te beperkter met andere woorden ook de verschuldigde kosten worden.
 1. Recht op hypotheekrenteaftrek
  Mensen die er voor kiezen om een lineaire hypothecaire lening af te sluiten vanaf 1 januari 2013 hebben recht op de zogenaamde hypotheekrenteaftrek. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Sterker nog, voor het merendeel van de alternatieve hypothecaire kredieten geldt dat een dergelijk fiscaal voordeel niet wordt toegekend. Het spreekt voor zich dat je hier nochtans een op financieel vlak aanzienlijke meerwaarde mee kan behalen.
Welke nadelen zijn er aan verbonden?
Net als voor elke hypotheekvorm geldt ook voor de lineaire hypotheek dat er niet alleen voordelen aan verbonden zijn. Ondanks de lage kosten en de zekerheid die een lineaire hypothecaire lening biedt zal ze namelijk lang niet voor iedereen financieel haalbaar zijn. Je dient als potentiële kredietnemer dan ook altijd stil te blijven staan bij de volgende nadelen:
 1. Eerste jaren heel wat duurder in vergelijking met alternatieven
  Zoals eerder op deze pagina reeds aangegeven slinkt de kostprijs van een lineaire hypothecaire lening naarmate de krediettermijn vordert. Dit is best interessant, maar het betekent ook dat bijvoorbeeld jonge kredietnemers tijdens de eerste jaren worden geconfronteerd met niet onaanzienlijke kosten. Zorgen voor een stabiele financiële situatie en een degelijk inkomen zijn dan ook twee absolute vereisten.
 2. Niet altijd mogelijk om een lineaire hypotheek af te sluiten
  Een tweede nadeel gaat schuil in het feit dat niet alle kredietverstrekkers er voor kiezen om een lineaire hypotheek aan hun klanten aan te bieden. Dit zorgt er voor dat je vaak niet bij je gewone huisbank terecht kan. Doe omwille van deze reden altijd op voorhand voldoende onderzoek en bepaal welke financiële partijen voor jou interessant zijn en welke niet. Wees ook niet bang om de voorwaarden en kosten van een lineaire hypotheek af te wegen tegenover de beschikbare alternatieven. Misschien geldt voor jou namelijk wel dat een andere hypotheekvorm interessanter is.
Lineaire hypotheek afsluiten of niet?
In de basis is een lineaire hypotheek bijzonder interessant. De kosten zijn over de volledige lijn gezien relatief laag en daarnaast beschik je als kredietnemer over een toch niet onbelangrijke zekerheid. Daar tegenover staat dat de kredietvoorwaarden vaak erg strikt zijn. Zorg er bij het afsluiten van een lineaire hypotheek dus niet alleen voor dat je aan alle gestelde kredietvoorwaarden kan voldoen, maar voorzie ook een bepaalde financiële reserve voor onverwachte situaties. Twijfel je toch nog een beetje of een lineaire hypothecaire lening voor jou wel de interessantste keuze is? Aarzel dan absoluut niet om een objectieve vergelijking uit te voeren tussen de verschillende hypothecaire kredieten op de markt!